Angelus

Angelus Tutelaris / Anioł Stróż

Każdy obraz Anioła posiada na ramie tabliczkę z wygrawerowanym autografem Angelus Tutelaris. Jest sygnowany unikalną pieczęcią na awersie
oraz lakową na rewersie gdzie widnieje podpis autora i opis pracy. Do pracy jest załączony oryginalny Certyfikat, poświadczający autentyczność obrazu. Numerowany druk zawiera specyfikacje techniczne jest wypełniony odręcznie przez autora, opatrzony podpisem oraz suchą pieczęcią.

 

 

   

 
© 2011- 2015
Adam Hanczakowski.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
  ART GALLERY | ARCUS ART | ANGELUS ART | TEKSTY | BIO | KONTAKT